Tanıtım Filmi Çeşitleri

ankara tanıtım filmi

Tanıtım Filmi

Kurumsal Tanıtım Filmi

Tanıtım Filmi çeşitleri nelerdir ? Kurumsal tanıtım filmleri, her sektöre göre farklı içerik ve görsel teknikler içermelidir. Bir firmanın satışa yönelik tanıtım filmi ile bir derneğin sosyal sorumluluk projesi için çektirmek istediği tanıtım videosu farklı konseptlerde değerlendirilir. Bu nedenle tanıtımının yapılması istenilen sektörü temsil edecek görsel ayrıntılar çok önemlidir. Aynı zamanda, tanıtım videosunda kullanılacak olan seslendirme metninin yapısı da farklılıklar gösterebilir. Daha resmi bir dil yerine daha eğlenceli ya da bilgi verici bir dil tercih edilebilir. Ya da ürünleri ön plana çıkaran bir filmde seslendirme seyirciler ile sohbet ediyor” gibi bir yöntem de takip edebilir.

tanıtım filmi çekimi emlak videosu
gayrimenkul tanıtım filmi

Firma Tanıtım Filmi

Firmaların, sektörleri arasındaki fark aynı şekilde tanıtım filmine de yansır. Bir hastane tanıtım filminin hijyen vurgusu daha berrak ve beyaz renkleri ön plana çıkartırken, bir otel tanıtım videosunda daha canlı renkler tercih edilebilir. Aynı şekilde kullanılan müzik hedef kitlenin ve müşterilerin sosyo-kültürel yapılarını da dikkate alabilir. Yaş, cinsiyet, eğitim gibi faktörler kullanılan müziğin ritmini ve tarzını etkileyen en önemli faktörlerin başında gelir.

Fabrika Tanıtım Filmi

Fabrikalar, genellikle üretim yaptıkları mekanın büyüklüğü, teknolojik gelişmişliği, kalifiye elemanlara sahip olmalarını ön plana çıkarmak isterler. Bunun için görüntülerin heybetini destekleyecek epik müzikler tercih edilir. Havadan drone çekimi de fabrikaların üretim tesisinin büyüklüğünü gözler önüne sermek için çok kullanışlı bir yöntemdir. Ancak daha küçük işletmeler bunu tercih etmeyebilirler. Bu nedenle devreye stok görüntüler ile desteklenen bir fabrika tanıtım filmi çıkabilir.

Otel Tanıtım Filmi

otel havuz çekimi ankara
Ankara otel tanıtım videosu havadan

Otellerin, kendi segmentlerindeki rakipleri ile yarışlarında, tanıtım videoları çok önemli bir yer tutmaktadır. Araştırmalar, tanıtım filmi çeken Otellerin, internet ortamında rakiplerine göre daha avantajlı olduğunu göstermektedir. Çünkü görsel anlatımın en önemli aracı videolardır. Tanıtım videoları ile oteller, müşterilerine hizmet kalitelerini çok efektif bir şekilde gösterebilir, kampanyalarından faydalanmalarını sağlayabilirler. Aynı zamanda internet ortamındaki yorum sitelerinde sıklıkla karşılaşılan kötü yorumlara karşı çok güçlü bir araçtır tanıtım filmleri. Bu nedenle hangi yıldız kategorisinde olursa olsun otellerin tanıtım videosu çektirmeleri çok önemli bir araçtır.

Sivil Toplum Kuruluşu Tanıtım Filmi

Sivil toplum kuruluşları, kamuoyuna kendi işleyişlerini ve alanlarındaki faliyetlerini anlatabilmeleri için sosyal medya ve internet ortamını en çok kullanan kuruluşlar arasındadır. Çünkü ses getirebilmenin en hızlı ve bağımsız alanı buralardır. Tanıtım filmleri ile geniş kitlelere ulaşılarak verilmek istenen mesajlar paket halinde alıcı tarafa gönderilebilir. Kamuoyu bu filmleri izleyerek sadece bilgilenmezler, söz konusu sivil toplum kuruluşuna karşı da sempati geliştirirler.

Dernek Tanıtım Filmi

Dernekler dar bir alanda faaliyet gösterseler de artık potansiyel üyelerine sosyal medyadan seslenebilirler. Çekecekleri videolar ile üyeler arasındaki dayanışmayı arttırabilecekleri gibi yeni üyeleri kazanmaları, yeni projeleri gerçekleştirmeleri için de yardım toplamaları için sosyal medya filmleri çok önemlidir.

gayrimenkul filmi
gayrimenkul tanıtım filmi

Üniversite Tanıtım Filmi

Üniversiteler, en kapsamlı tanıtım filmlerine imza atan kuruluşların başında gelirler. Her yıl, yeni alanlara açılan ve bilim ve teknolojide de öncü rol üstlenen Üniversitelerin de çok sık aralıklarla tanıtım videosu çektirmeleri imajlarını yenilemeleri açısından gereklidir. Üniversitelerin, verdikleri eğitimler, fakülte ve bölümlerin müfredatları , sosyal olanaklarının genişliği, yurtların kapasitesi, spor tesislerinin yeterliliği, yıl sonu ve dönem içlerinde gerçekleştirilen etkinlikler Üniversite tanıtım filmlerinde yer alan öğelerin sadece bazılarıdır. Sadece üniversite çapında değil fakülte bölüm hatta öğrenci toplulukları ölçeğinde de tanıtım videosu çekimleri sıklıkla yapılmaktadır. Öğrenci topluluklarına destek olmak adına, tanıtım filmi fiyatları konusunda çeşitli indirimler yapmaktayız.

Vakıf Tanıtım Filmi

Vakıflar, tarihimizde her zaman çok önemli işlevler üstlenmişlerdir. Ve vakıfların geçmişten günümüze yaptıkları çalışmaların kamuoyu desteğine sahip olabilmelerinde tanıtım f videolarında ön plana çıkmaktadır.

Proje Tanıtım Filmi

Kurum ve kuruluşların yaptıkları işlerin, en elit yansımaları proje filmlerinde ortaya çıkar. Bilimsel, sanatsal, ticari ya da sosyal projeler her zaman yeniliklerden beslenir ve bu yenilikleriyle fark yaratırlar. Bu nedenle yapılan projelerin toplumla buluşabilmesi, öncü ve ses getirici olmaları için, bu yapılanların duyurulması gerekir. Görsel ayrıntılarıla desteklenmiş, güçlü mesajlar ve yenilikler içeren tanıtım videoları yeni projelerin hem kurum içi hem kurum dışında itibar sağlayarak destek bulmasına neden olur. Böylece tanıtım filmi çekimi, bir projenin verimliliğini ve gücünün sembolü haline gelir.

Belediye Tanıtım Filmi

Tanıtım filmlerine en çok ihtiyaç duyan kurumların başında Belediyeler gelmektedir. Yerel yönetimlerin halk ile her an temas halinde olması, yaptıkları hizmetlerin duyurulması için videolar çok önemlidir. Özellikle büyük projeler imza atan belediyelerin bu vatandaşlar ile paylaşmalarının en güçlü aracı tanıtım videolarıdır. Çünkü yazılar afişler konuşmalar her zaman dikkat çekmez. Tanıtım filmleri belediyelerin dışa açılan yüzüdür. Bu nedenle belediyenin müdürlükleri çapında tanıtım videoları yeni çağın ihtiyaçları arasındadır.

tanıtım filmi çekimi
ankara tanıtım filmi

Hastane Tanıtım Filmi

Covid-19 ile sağlığın önemini bir kez daha acı da olsa anladık. Sağlık sistemi ve hastanelerin, toplumdaki rolü ve bu rolü yerine getirirken yapılan hizmetin kutsallığı kabul edilmesi gereken bir gerçek halini aldı. Doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanlarının hizmetlerini, kitleler ile buluşmasında tanıtım videoları ayrı bir yerde durmaktadır. Özel hastanelerin hastalara hizmetlerini duyurmalarının yanı sıra, resmi hastaneler de sağlık sektöründeki önemli gelişmeleri halka duyurmak, duyarlılıkları arttırmak ve kendi başarılarını paylaşmak için tanıtım filmlerine ihtiyaç duyar. Bir hastanenin teknolojik ve tıp bilimimi açısından olanakları, doktorların başarıları, yatak kapasiteleri ve hizmet alanlarının hijyen koşulları, hastaların tercihlerinde önemli rol oynamaktadır. Bu olanak ve hizmetleri halka tanıtım videoları ile duyuran hastanelerin daha hızlı büyüdükleri bir sosyolojik gerçektir

Reklam Filmi

Sosyal Medya Videosu

 107 total views,  1 views today